My Mountain Movement  inspireert en informeert over hoe je als christen de transformatie van de cultuur van je buurt, je stad en je land stap voor stap kan aanpakken. Zo geven we een ‘boost’ aan een beweging van ondernemende christenen die de handen uit de mouwen willen steken om hun buurt, stad of land te verbeteren. Door ons te focussen op de ‘seven mountains’ zijn we effectief en slagvaardig.

My Mountain Movement is van jou, wanneer je je herkent in de missie. Wil jij ook mensen, lokale groepen en organisaties bij elkaar brengen, zodat we gaan samen werken aan de transformatie en elkaar uitnodigen voor bijeenkomsten en events, dan maak je deel uit van deze ‘movement’. Wanneer jouw groep of organisatie mee wil bouwen aan de mymountainmovement dan nodigen we je uit je events of bijeenkomsten te vermelden.

Voeg je netwerk per mail toe

Seven Mountains

De seven mountains zijn de 'zeven invloedssferen van de maatschappij' : religie, gezin, overheid, onderwijs, media, kunst & entertainment en ondernemen. De zeven bergen strategie is één van de meest heldere en effectieve strategieën om de koninkrijksvisie gestalte te geven en om invloed en impact te hebben in de samenleving. Dit zal leiden tot transformatie van de maatschappij waardoor we Gods bedoeling omtrent rentmeesterschap realiseren. Lees meer over de geschiedenis van seven mountains.

Wij zoeken mensen en gemeenschappen die impact willen in hun mountain.

De seven mountains zijn de zeven gebieden die de cultuur van een stad of land vormen. Christenen zijn geroepen Gods Koninkrijk te manifesteren in deze zeven gebieden en daarin een toonaangevende rol te vervullen.

Gezin

Heb jij een passie voor bijvoorbeeld opvoeden, bouwen aan relaties, sociale & emotionele ontwikkeling en werken aan identiteit dan ben jij geroepen in deze mountain je invloed aan te wenden. Wil jij meer effect hebben en meer mensen bereiken en samen met anderen professionaliseren? Meld je dan aan in deze mountain.

Onderwijs

Onze kinderen worden gevormd door het onderwijs en de wetenschappelijke vorming op hogescholen en universiteiten. Jouw passie is om hieraan bij te dragen en de wijsheid van God hierin te laten doorklinken. Misschien wil je wel een nieuwe school of universiteit starten. Meld je aan bij deze mountain en maak een strategie om het onderwijs te verbeteren.

Kunst en Entertainment

God is een creërende God en Hij heeft creërende mensen gemaakt. Deze mountain zal heroverd worden door opbouwende kunstenaars, die geheel anders zijn, omdat ze Christus hebben leren kennen. Steden en mensen willen komen naar nieuwe vormen van kunstuitingen, zie opbouwen en tot zegen zijn. Ben jij een gepassioneerde kunstenaar of zet jij voorstellingen neer met dat andere geluid, sluit je aan bij de beweging in deze mountain.

Media

(Social-)Media en journalistiek bepalen hoe een land denkt en handelt. Wanneer je vol passie (semi)professional bent in deze mountain zul je samen met anderen een ander geluid laten horen in je stad of in dit land. Misschien wel met een eigen zender. Een geluid dat God welgevallig is. Meld je voor uitwisseling met andere beroepsgenoten.

Religie

Iedere christen is geroepen mee te werken aan een lokale christengemeenschap. Hoor jij bij die mensen die hun inkomen verwerven uit de kerk, bediening of een andere religieuze organisatie, dan heb jij de bijzondere roeping om ‘priester’ te zijn om gelovigen geestelijk toe te rusten, hen te onderwijzen in het Woord en te leren bidden en aanbidden. Meld je dan aan bij deze mountain om samen te werken met anderen die werken vanuit hun Koninkrijksvisie. 

Overheid

Wanneer je met plezier en passie werkt aan het maatschappelijk belang bij de overheid, de rechtspraak of politiek dan is dit jouw domein. Jij kunt beter beleid en betere wetten maken en zorgen voor een rechtvaardige en rechtmatige rechtspraak. Omdat je van God nieuwe ideeën krijgt en opvalt in je wijsheid, zoals Daniël en Jozef. Sluit je aan bij deze mountain en ga elkaar helpen je invloed te vergroten in deze mountain.

Ondernemen

Wanneer jij met plezier bouwt aan een succesvol bedrijf of een maatschappelijke onderneming, dat toonaangevend is in de branche, en zo tot zegen wil zijn voor je werknemers en de maatschappij (MVO) dan ben je door God geroepen voor deze taak.   Meld je aan, individueel of als groep, om samen met andere ondernemers meer effectief te zijn in deze mountain.

Heartplan

God schrijft zijn verlangen in jouw hart. Hij heeft je gemaakt en weet wat helemaal bij je past en waarvoor je bent bestemt. Daarom zal Zijn verlangen en jouw verlangen, wanneer je een levende relatie hebt met God, op één lijn komen. Je ervaart het als een vreugde om dit werk te doen. Je dromen komen uit. 
Wanneer je je eigen hartplan wil maken of dat in je groep wil doen, neem dan met ons contact op.
 John Garfield vertelt in de volgende video over hoe dromen werkelijkheid worden.

peer with mountaineers

Presentatie John Garfield
9 & 10 oktober 2015

download presentatie
©2015- My Mountain Movement
design by beebleep.rocks